Het gezicht in de wijk

Iedere wijk in Hengelo en Borne heeft een vast aanspreekpunt: de Sociaal Wijkbeheerder. Deze zorgt ervoor dat uw woonomgeving schoon, heel en veilig is. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de Sociaal Wijkbeheerder als u een klacht heeft over de algemene ruimtes in uw wooncomplex. Of als u problemen heeft met uw buren, zoals overlast of vervuiling. Bij complexere problemen, zoals langdurige overlast of woonfraude, schakelt de Sociaal Wijkbeheerder de hulp van de Wijkcoach in.

Hieronder ziet u wie de Sociaal Wijkbeheerder en Wijkcoach in uw wijk zijn.

Hengelo noord

Hasseler Es: Gerald Masselink
Kleine Driene: Gerald Masselink
De Noork: Gerald Masselink
Sterrenbuurt: Marlie van den Barg
Slangenbeek: Marlie van den Barg
Wijkcoach Jeroen de Vries werkt in alle buurten in Hengelo noord.

Hengelo midden

Hengelose Es: Stefan Herbers
Tichelwerk
Woolde
Binnenstad
Weidedorp
Wijkcoach Tara van der Putte werkt in alle wijken in Hengelo midden.

Hengelo zuid

Wilderinkshoek: Ilonka Staal
Berflo Es Noord: Ilonka Staal
Berlfo Es Zuid: Esther Pauw
Groot Driene: Esther Pauw
Beckum: Esther Pauw
Veldwijk: Esther Pauw
Wijkcoach Ard Brink werkt in alle buurten in Hengelo zuid.

Borne | Hertme | Zenderen

Sociaal Wijkbeheerder Rob Sanders en Wijkcoach Ineke Wierts werken in alle buurten in Borne, Hertme en Zenderen.

Huismeester

Projecten

De Projectleiders Sociaal verzorgen de (niet technische) begeleiding en communicatie richting u als huurder bij herstructurering en complexe renovatieprojecten. Ze werken veel samen met de wijkcoaches en de technische projectleiders en zijn een tussenpersoon tussen Welbions, huurders en organisaties.